พิธีทำลายอาวุธปืนของกลาง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจนำอาวุธปืนของกลาง 34,350 กระบอก ส่งทำลาย ที่โรงหลอมเหล็ก ด้านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุเตรียมให้ตำรวจในแต่ละภาคเป็นผู้จัดการทำลายอาวุธปืนของกลางในปีต่อๆ ไป อาวุธปืนของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว ตั้งแต่ปี 2543 - 2556 จำนวน 34,350 กระบอก ถูกส่งเข้าเตาหลอมเหล็ก ที่โรงหลอมเหล็ก บริษัทกรุงเทพผลิตเหล็กมหาชน จำกัด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำลาย และนำเหล็กที่ได้ไปผลิตเป็นเหล็กเส้น ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยกระบวนการหลอม จะแบ่งอาวุธปืนเข้าเตาหลอมครั้งละ 1 ตัน และใส่เศษเหล็กอื่นลงไปครั้งละ 8 ตัน จำนวน 3 ครั้ง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งการหลอม 1 ครั้ง จะได้น้ำเหล็ก ออกมา 26 ตัน ส่วนอาวุธปืนทั้งหมดคาดว่าจะหลอมถึง 10 ครั้ง ถึงจะหมด และคาดว่าไม่เกินเที่ยงคืนวันนี้ จะแล้วเสร็จ ด้านพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีการทำลายอาวุธปืนของกลางครั้งนี้ พร้อมระบุว่าจากนี้จะมีนโยบายการทำลายอาวุธปืน เป็นปีละ 1 ครั้ง โดยมอบอำนาจให้แต่ละภาคเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนสาเหตุที่ส่งทำลายยังโรงงาน เนื่องจากหาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเอง จะทำได้เพียงการแยกชิ้นส่วน ใช้เวลานาน และอาจถูกมองว่าไม่โปร่งใสได้ ในส่วนของการทำลายอาวุธปืน จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน /ขั้นตอนแรกเป็นการตรวจนับอาวุธปืนของกลาง ซึ่งจะมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทำลายเป็นผู้ร่วมควบคุมและตรวจนับ ก่อนแยกประเภทปืน ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการบรรจุอาวุธปืนของกลางที่จะทำลาย ลงลัง ใช้สายรัด 3 จุด พร้อมตีตรา และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กำกับ ขั้นตอนที่ 3 เป็นการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนของกลาง ตรวจสอบจำนวนตามบัญชี โดยจะมีเจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัยจนกว่าการทำลายจะแล้วเสร็จ และ 4 คือขั้นตอนการทำลาย เจ้าหน้าที่จะเทอาวุธปืนลงในพื้นที่ ที่กำหนด จากนั้นแม่เหล็กจะทำการดูดอาวุธปืนลงในถังโลหะ เคลื่อนไปยังเตาหลอม โดยการทำลายครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูง /ผู้บัญชาการหน่วยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยต่างๆ อาทิ กรมการปกครอง กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และตัวแทนจากภาคประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน


ข้อมูลจาก www.matichon.co.th

Home     Studio     Our Customer     Service     Contacts
299/361 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
02 982 8855 ucimedia.co.th
Copyright ©ucimedia.co.th. All Rights Reserved