ออกบู๊ทงานกาชาดเป็นประจำปี 2558

ออกบู๊ทงานกาชาดเป็นประจำทุกปี แสดงผลงานและสินค้ายุทโธปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือสื่อสาร ชุดเกราะ เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ห้องนิรภัย ห้องพักครบชุด 1ห้องนอน 1ห้องน้ำ ใน 1ตู้ คอนเทนเนอร์ มีการแสดงจาก UCI MEDIA ตลอดงาน


ข้อมูลจาก www.oncb.go.th

Home     Studio     Our Customer     Service     Contacts
299/361 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
02 982 8855 ucimedia.co.th
Copyright ©ucimedia.co.th. All Rights Reserved